גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות
כניסת לקוחות
הוצאה מוכרת לעסק

הוצאה מוכרת לעסק

מהי הוצאה מוכרת לעסק שלי?

הוצאה מוכרת היא "הוצאה בייצור הכנסה", כלומר הוצאה שעזרה לעסק להפיק את הכנסתו. מס הכנסה מאפשר להפחית הוצאה מוכרת מההכנסות של העסק ובכך להקטין את הרווח החייב במס.  תשלום המס הוא בהתאם לרווח לכן ככל שהרווח קטן יותר חבות המס תקטן. 

הוצאה מוכרת היא הוצאה שנעשתה במהלך העסקים הרגיל ובמסגרת העסק לצורך הפקת הכנסתו. לכל עסק אופי משלו ולכן ההוצאות המוכרות הן שונות מעסק לעסק. כל לדוגמא לעסק בתחום האוכל כגון מסעדה יותרו כהוצאה מוצרי מזון בעוד שאלו לא יותרו לעסק בתחום המחשבים. להוצאה חייבת להיות זיקה ישירה לעסק ולהכנסותיו וחובת ההוכחה האם ההוצאה מוכרת לעסק חלה עליו. מס הכנסה לא קובע במפורש את רשימת ההוצאות המוכרות לכל עסק אלה קובע שהוצאה מוכרת אם היא הוצאה בייצור הכנסה. מאידך, מס הכנסה קובע במפורש מהי הוצאה לא מוכרת והוראה זאת חלה על כולם.הוצאות לא מוכרות הינן בדרך כלל הוצאות בעלות אופי אישי , כגון ארוחה , אירוח אורח מהארץ אפילו אם זאת פגישה עסקית, כיבודים במקום העסק יותרו רק בשיעור 80%, הוצאות רכב יוכרו בשיעור 45% לעצמאים, נסיעות לחו"ל טיסות, בתי מלון, השכרת רכב ואש"ל, עד התקרות הקבועות בחוק, מתנות עד התקרה בחוק.

בחברות כאשר להוצאה יש אופי אישי יש לחייב את העובד בשווי מס. לדוגמא בהוצאת תיזקף בתלוש השכר של העובד הכנסה שנקראת "שווי מס" בגובה סכום הארוחה עליה הוא ישלם מס בשכר. דוגמא נוספת היא הוצאת רכב הצמוד לעובד תיזקף גם היא כ "שווי מס"  בגובה הנקוב בחוק לפי סוג הרכב. הכללים לגבי הוצאה מוכרת דומים אצל כל רשויות המס, מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי. ישנן הוצאות מעורבות שהן בחלקן פרטיות ובחלקן עסקיות. במידה וניתן ליחסן, הן יוכרו ובמידה ולא, הן לא יותרו, ראה גם פרק הוצאות מהבית.