גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות
כניסת לקוחות
דוח שנתי למס הכנסה

דוח שנתי למס הכנסה

מאת: ירון בן עוז, רואה חשבון, מומחה בהכנת דוחות שנתיים למס הכנסה

מי מכם יודע מהו הדוח השנתי למס הכנסה? על מי חלה החובה להגיש אותו ומתי? איך ואיפה מגישים את הדוח? מהו החזר מס? למי מגיע החזר מס? איך מקבלים? במאמר זה אסקור את המידע שחשוב וכדאי לדעת בטרם הגשת הדוח השנתי למס הכנסה.

הגשת דוח שנתי

מהו הדוח השנתי למס הכנסה?

הדוח השנתי למס הכנסה הינו דוח המרכז בתוכו את כל המידע ומסמכים על ההכנסות החייבות וההכנסות הפטורות של אדם , מכל המקורות האפשריים בארץ ובחו"ל, הניכויים וזיכויי המס המגיעים לו ותשלומי המיסים ששילם.

מי חייב להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה?

הנישומים החייבים להגיש דו"ח על הכנסה בשנת המס 2017 הינם: 

עצמאיםבעל עסק עצמאי, שהוא עוסק מורשה או עוסק פטור במע"מ.

בעלי שליטה בחברהאדם, שלבדו או יחד עם קרובו מחזיק מעל 10% ממניות חברה.

בעלי הכנסה מנכס בית - אדם שיש לו הכנסה משכירות שמתקבלת מנכס שאינו  דירה למגורים כגון: משרד, חנות, מחסן וכו'.

שכירים בעלי משכורת גבוההעובד שכיר, אשר הכנסותיו ממשכורת הינן מעל 651,000 ש"ח ברוטו בשנה.

בעלי הכנסות משכר דירה למגוריםאדם בעל הכנסות משכר דירה למגורים כאשר סה"כ מחזור שנתי של הכנסה עולה על 338,000 ₪

בעלי הכנסות מחוץ לישראל -אדם, אשר בשנת מס היו לו הכנסות מחול, הכנסות עסקיות ופסיביות, אשר סכומן עולה על 338,000 ש"ח ברוטו בשנה.

בעלי הכנסות מריבית - אדם, אשר בשנת מס היו לו הכנסות מריבית מעל 645,000 ש"ח.

בעלי הכנסות מניירות ערךאדם, אשר בשנת המס סחר בניירות ערך סחירים ומחזור המסחר הסתכם לסך העולה על 2,530,000 ש"ח.

בעלי נכסים מחוץ לישראל - אדם, אשר מחזיק נכסים מחוץ לישראל, אשר ערכם לסוף שנת המס מסתכם לסך העולה על 1,878,000 ש"ח

בעלי יתרות בבנקים מחוץ לישראלאדם, אשר בשנת מס החזיק בבנקים או בתי השקעות בחו"ל נכסים במט"ח כגון מזומנים, מניות ואג"ח, שערכם בשקלים חדשים לסוף שנת המס מסתכם לסך העולה על 1,878,000 ש"ח.

מי שמבצע פריסה של מענק פרישה חייב במסאדם, שבשנת מס פרש מעבודתו וקיבל מענק פרישה וביצע פריסה על החלק החייב במס, חייב בהגשת דוח על כל הכנסותיו בכל אחת משנות הפריסה.

האם יש דוח שנתי לעוסק מורשה?

תעודת ה"עוסק מורשה" ניתנת על ידי מע"מ למי שפותח תיק. זה יכול להיות תיק עצמאי, שותפות או חברה. מאידך, הדוח השנתי מוגש למס הכנסה, לכן הוא אינו רק דוח שנתי לעוסק מורשה, אלא לכל מי שחייב בהגשת דוח כפי שהוסבר בפסקה הקודמת, לרבות דוח שנתי לעוסק מורשה, דוח שנתי לעוסק פטור, דוח שנתי לבעל שליטה חברה ודוח שנתי לשכיר.

מהם מקורות הכנסה החייבים בדיווח?

מקורות ההכנסה החייבים בדיווח הם הכנסות ממשכורות, מקצבאות, מעסק, מביטוח לאומי (דמי לידה, אבטלה מילואים וכו'), דמי שכירות, ריווחי הון, דיבידנדים וריביות.

מהו המועד להגשת הדוח השנתי למס הכנסה?

מועד הגשת הדוח השנתי למס הכנסה לשנת 2017 הוא עד 31/5/2018 ומי שחייב בהגשת דוח מקוון באינטרנט המועד הוא עד 28/6/2018.

אפשר להגיש בקשת אורכה למס הכנסה, להגשת הדוחות לתאריך יותר מאוחר עקב קושי בקבלת כל המסמכים הנחוצים, או מסיבות אחרות. מייצגים רואי חשבון ויועצי מס מקבלים אורכות שנתיות להגשת הדוחות של לקוחותיהם אם עמדו בתנאי המכסות של מס הכנסה.

מה זה דוח מקוון?

חובת הגשת דו"ח מקוון למס הכנסה: החל מדוחות לשנת המס 2008 כל מי שחייב להגיש דוח למס הכנסה נדרש להגיש את הדו"ח השנתי רק לאחר שהדו"ח השנתי שודר באופן מקוון. שידור מקוון נעשה דרך האינטרנט באתר מס הכנסה ,או באמצעות המייצג רואה החשבון או יועץ המס המשדרים ישירות למס הכנסה ויגישו את הדוח עבורכם.

פטורים מהגשת דו"ח מקוון: הנישומים הפטורים מהגשת דוח מקוון מהגשת דו"ח מקוון הינם יחיד שהוא ובן זוגו שהגיעו לגיל פרישה (67 בגבר ו-62 באישה) או במקרה של הכנסות נמוכות : אם לכל אחד מבני הזוג הכנסה שאינה עולה על 80,510 ₪ או שההכנסה של שני בני הזוג ביחד אינה עולה על 161,030 ₪.

האם שני בני הזוג חייבים בדיווח?

נישום המגיש דוח שנתי למס הכנסה ידווח גם על הכנסות בן/בת הזוג שלו. חישוב המס יעשה לכל אחד בנפרד ולא מאחדים את הכנסותיהם , אלא במקרים מיוחדים.

האם צריך לדווח על הכנסות בחו"ל?

החוק מחייב דיווח בדוח השנתי על כל הכנסות מהארץ ומחו"ל, לרבות כל ההכנסות מכל המקורות בחו"ל, גם אם הכספים לא הועברו לישראל ונשארו בחו"ל.

איך מגישים את הדוח השנתי למס הכנסה?

לאחר שידור הדוח השנתי למס הכנסה באינטרנט יש להדפיס אותו בשני עותקים ולחתום על שניהם. את הדוח והנספחים לו מתייקים בתיק ומגישים למס הכנסה באזור המגורים. מס הכנסה מחתים את הדוח בחותמת "נתקבל" ומחזיר עותק אחד לנישום בעת ההגשה.

איך יודעים מה תוצאת המס?

בטרם הגשת הדוח השנתי למס הכנסה יש לערוך חישוב מס, על מנת לדעת מה תהיה תוצאת המס מראש. את החישוב ניתן לעשות בעת השידור באתר מס הכנסה או בתוכנה ייעודית להגשת דוח שנתי.

מה קורה לאחר הגשת הדוח השנתי?

לאחר הגשת הדוח השנתי, מס הכנסה עובר על הנתונים , מתקצר את הדוח ומפיק שומת מס שבה מפורטים כל נתוני הדוח ותוצאת המס. אין זמן מוגדר לקבלת שומת המס וזה יכול לקחת מספר חודשים.

איך מקבלים את החזר המס?

בדוח השנתי למס הכנסה יש לציין את פרטי הבנק אליו רוצים לקבל את ההחזר. יש לוודא היטב שפרטי הבנק נכונים. מס הכנסה מחזיר החזר מס רק לחשבון בנק שהוא על שם הנישום. כאשר מקבלים את שומת המס יש בה את פרטי הבנק אליו יועבר ההחזר. אם הפרטים אינם נכונים יש לתקנם. ניתן להחתים את סניף הבנק שלכם על גבי ספח בשומת המס, והבנק יעביר למס הכנסה את הפרטים של החשבון להחזר.

מה קורה כאשר תוצאת השומה היא לשלם מס?

על גבי שומת המס יצוין סכום החוב והמועד האחרון שיש לשלם אותו. אי תשלום החוב במועד יגרור אחריו חיובי הצמדה, ריבית, קנסות ולעיתים אף יגיע לעיקול. יש להימנע מדחיית התשלום ולשלם את החוב במועד. ניתן לשלם את החוב באתר האינטרנט של מס הכנסה בכרטיס אשראי או באמצעות שיק בבנק הדואר.

האם ניתן להגיש דוח שנתי למרות שאין חובה כזאת?

ניתן להגיש דוח שנתי למס הכנסה למרות שאין חובה כזאת כבקשה להחזר מס.

מתי ולמי מגיע החזר מס?

במקרים רבים מגיע לנישומים החזרי מס. ניתן להגיש בקשה להחזר מס שש שנים לאחור. החזרי מס יכולים להיווצר במקרים רבים. להלן מספר דוגמאות למקרים בהם יכולים להגיע החזרי מס: נישום שלא עבד חלק מהשנה, מעבר בין מעבידים באותה שנה, תרומות למוסדות מוכרים במס, תשלום לביטוח חיים, תשלום לקופת גמל באופן עצמאי, תמיכה בבן משפחה נטול יכולת, זיכוי אזור פיתוח שלא הובא בחשבון, זיכוי על ילד שהוגדר שקשה למידה , קיזוז הפסדי הון מרווחי הון החייבים במס ועוד.

האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף ליעוץ מס. לפני הגשת דוח שנתי למס הכנסה, חשוב לערוך חישוב תחזית המס הצפויה ולהתייעץ עם בעל מקצוע בתחום, בכדי למנוע אי נעימויות ותוצאות שאינן נכונות שיגרמו לתשלומי או החזרי מס שגויים.

משרדינו מתמחה בהכנה והגשת דוחות שנתיים למס הכנסה ובקשות להחזר מס. ליצירת קשר עם המשרד.