גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות
כניסת לקוחות
עוסק מורשה

עוסק מורשה

עוסק מורשה הינו אדם אשר החליט לפתוח עסק עצמאי ולפעול באופן חוקי, להירשם במע"מ לקבל מעמד עוסק מורשה ולפתוח תיקים במס הכנסה וביטוח לאומי.

כל עצמאי אשר מחזור עסקאותיו עולה בשנת 2018 על 99,003 ₪ ירשם כעוסק מורשה, וישנם מקצועות אשר החוק מחייב אותם להירשם כעסקים מורשים מיד עם פתיחת העסק ולא יוכלו להיות לפני כן עוסקים פטורים (ראה רשימה זאת בפרק עוסק פטור).

עוסק מורשה חייב על פי החוק לחייב ולגבות מלקוחותיו מע"מ בשיעור 17% אותו הוא מוסיף למחיר העסקה שלו. המע"מ המתווסף לעסקה נקרא מע"מ עסקאות.

עוסק מורשה רשאי לדרוש ולקזז את המע"מ ששילם עבור הוצאותיו. המע"מ על ההוצאות נקרא מע"מ תשומות.

עוסק מורשה צריך לדווח ולשלם את המע"מ בכל חודש אם מחזור העסקאות השנתי שלו עולה על 1.5 מיליון ₪, או לדווח כל חודשיים (דו חודשי) אם מחזור העסקאות שלו נמוך מ 1.5 מיליון ₪.

עוסק מורשה רשאי לקזז את המע"מ תשומות שלו מהמע"מ עסקאות שלו בכל דיווח למע"מ, ולשלם או לדרוש את ההחזר רק על ההפרש ביניהם.

עוסק מורשה מפיק ללקוחותיו חשבונית מס על כל עסקה שהוא מבצע בין אם מכירת טובין ובין אם מתן שרות, לציין בה את פרטי הלקוח, פרטי העסקה, הכמות, המחיר, ולהוסיף לסכום העסקה 17% מע"מ.

לאחר קבלת התשלום, יפיק העוסק מורשה ללקוחותיו קבלה בה יצוינו פרטי הלקוח ואופן קבלת התשלום, פרטי השיק, העברה בנקאית, כרטיס אשראי או מזומן.

עוסק מורשה ינהל הנהלת חשבונות על פי הוראות ניהול הספרים החלות עליו בחוק, וזאת בהתאם למקצוע ואופי הפעילות שלו.

לאחר פתיחת העוסק המורשה מתקבלת "תעודת עוסק מורשה" אותה יש לשמור, וכן מתקבלים ממס הכנסה האישורים: אישור על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור, אותם יש למסור לכל לקוח המעוניין לעבוד אתכם ומבקש אישורים אלה.

פתיחת עוסק מורשה והאישורים כאמור, הם האסמכתאות לכך שהנכם פועלים באופן חוקי.

לפתיחת עוסק מורשה באמצעות משרדינו הקלק כאן.