גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות
כניסת לקוחות
פתיחת תיק במס הכנסה

פתיחת תיק במס הכנסה

כאשר פותחים עסק חובה לדווח ולפתוח תיק אצל כל רשויות המס – מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. פתיחת העסק אצל רשויות המס אינה כרוכה בתשלום, וניתן לעשות זאת לבד על ידי הגעה למשרדם או באמצעות מייצג רואה חשבון או יועץ מס.

פתיחת תיק במע"מ

כל מי שפותח עסק הן כיחיד עצמאי, הן כשותפות או כחברה בע"מ, חייבת לפתוח תיק במע"מ ולקבל תעודת עוסק מורשה עוד בטרם החלה הפעילות העסקית ולפני ביצוע עסקה הראשונה. פתיחת תיק המע"מ יעשה בתחנת מע"מ הנמצאת באזור העסק.

המסמכים שיש להמציא ולמלא בעת פתיחת עוסק מורשה:

טופס 821 – אפשר להוריד מהאינטרנט או לקבל במשרד מע"מ.

תעודת זהות

הסכם שכירות אם העסק אינו מהבית

אישור מהבנק על קיום חשבון בנק או צ'ק מבוטל

תעודת דיפלומה אם זה עסק של נותן שרות

הסכם התקשרות עם לקוח ראשון

המסמכים שיש להמציא בעת פתיחת חברה בע"מ:

טופס 821 – אפשר להוריד מהאינטרנט או לקבל במשרד מע"מ.

תעודת זהות של בעלי המניות

הסכם שכירות אם העסק אינו מהבית

אישור מהבנק על קיום חשבון בנק או צ'ק מבוטל

הסכם התקשרות עם לקוח ראשון

תעודת רישום חברה

תקנון חברה

פרוטוקול מינוי מנהל ובעל זכות חתימה בחברה.

לאחר פתיחת התיק במע"מ תימסר לעסק תעודת עוסק מורשה.

פתיחת תיק במס הכנסה

לאחר פתיחת התיק במע"מ יש לפתוח את התיק במשרד מס הכנסה באזור העסק. בדרך כלל מס הכנסה ממוקם באותו בנין בו ממוקם מע"מ ואפשר לפתוח את התיק בזה אחר זה מיד לאחר פתיחת התיק במע"מ.

לצורך כך יש למלא טופס בקשה לפתיחת עסק. מספר התיק שיקבע הוא מספר תעודת הזהות שלכם או מספר הח.פ. של החברה. לאחר פתיחת העסק יש למלא טופס נוסף בקשה לפטור מניכוי מס במקור על מנת לקבל ממס הכנסה אישור על ניהול פנקסים ואישור על ניכוי מס במקור.

במידה והעסק יעסיק עובדים יש לפתוח תיק נוסף, תיק מעסיק במס הכנסה ניכויים אשר נותן לכם מספר תיק ניכויים בנוסף למספר התיק הרגיל.

לאחר פתיחת התיקים מס הכנסה, ישלח פנקסים לדיווח ותשלום גם כעצמאי וגם כמעסיק. ניתן לדווח ולשלם את התשלומים הללו גם בדואר וגם באינטרנט (לביצוע דוח שנתי במס הכנסה).

פתיחת תיק בביטוח לאומי

עצמאי וכל מי שמעסיק עובדים חייב לפתוח תיקים בביטוח לאומי מיד עם פתיחת העסק. עצמאי ייגש לסניף ביטוח לאומי הקרוב לאזור העסק למחלקת "לא שכירים" וימלא טופס "דין

וחשבון רב שנתי" בו ממולאים פרטיו וההכנסות הצפויות שלו מהעסק. מי שמעסיק עובדים ידווח על כך למחלקת ביטוח לאומי מעסיקים ויפתח תיק ניכויים.

לאחר פתיחת התיקים ביטוח לאומי ישלח פנקסים לדיווח ותשלום גם כעצמאי וגם כמעסיק. ניתן לדווח ולשלם את התשלומים הללו גם בדואר וגם באינטרנט.

לפתיחת תיק ברשויות המס באמצעות משרדינו הקלק כאן.