גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות
כניסת לקוחות
שותפות עסקית

שותפות עסקית

שותפות היא עסק למטרת רווח של מספר שותפים שחברו יחד בהסכם, אך אינם מאוגדים כחברה בע"מ.

הסכם השותפות קובע את המעמד של כל שותף בה, אחוזי הבעלות שלו, חלקו ברווחים, סמכויותיו, מידת האחריות שלו והכללים לפירוק השותפות.

השותפות חייבת להירשם ברשם השותפויות כשותפות רשומה אך זה לא תנאי לקיומה. השותפים בשותפות אחראים באופן אישי ובלתי מוגבל לחובותיה וזכאים באפן אישי לרווחיה,

בנושא זה אין הפרדה בין השותפים לשותפות כמו בחברה בע"מ. נושים של השותפות יכולים לתבוע כל שותף באופן אישי בגין חובות השותפות.

בכל שנה הרווח של השותפות נזקף לכל שותף לפי חלקו בשותפות והוא משלם עליו מס במעמד של הכנסה מעסק ולפי המס השולי שלו.

שותפות כללית ושותפות מוגבלת

קיימים שני סוגי שותפויות – שותפות כללית ושותפות מוגבלת.

בשותפות כללית, כל שותף אחראי באופן בלתי מוגבל על חובות השותפות והם נקראים "שותפים כלליים".

בשותפות מוגבלת, יש לפחות שותף אחד שהוא שותף כללי, האחראי באופן בלתי מוגבל על חובות השותפות, ושאר השותפים הינם "שותפים מוגבלים" האחראים לחובות השותפות באופן מוגבל להשקעה שהשקיעו בה.

היתרונות בהקמת שותפות לעומת חברה הם מהירות ההקמה שלה וכן העלויות להחזקתה. החיסרון בשותפות הוא האחריות הבלתי מוגבלת של שותפיה על החובות.

במקרים רבים, בשל מהירות ההקמה והעלויות הנמוכות, מקימים תחילה שותפות ולאחר זמן כאשר הפעילות העסקית גדלה ומצדיקה זאת השותפים מחליטים לעבור לחברה בע"מ.